Geveldragers en EPB

Bij toepassing van BFS geveldragers, waar verankering aan de binnenstructuur van het gebouw noodzakelijk is, worden ter plaatse van deze verankeringen onontkoombaar koudebruggen gecreëerd, deze behoren tot de zogenaamde EPB aanvaarde bouwknopen maar moeten wel ingegeven worden bij de EPB berekening.

 

Voor de bepaling van het warmteverlies van deze bouwknopen kan een waarde bij ontstentenis (WBO) gebruikt worden. Maar beter is een correcte bepaling via een gevalideerde numerieke berekening. Deze is situatiegebonden en kunnen wij voor onze geveldragers in uw project berekenen, ze zal ook steeds beter zijn dan de WBO wat een positieve invloed heeft op het uiteindelijke K-peil.

BFS Trisco

Figuur: Isothermen

Voor een correcte berekening van de ?-waarde van elke verankering dienen we de complete muuropbouw te kennen, met name de gebruikte materialen met hun afmetingen en hun ?-waarde (lambda-waarde of thermische geleidbaarheid). Wij stellen na de berekeningen een duidelijk rapport samen met de uitgangssituatie, de rekenresultaten en conclusies betreffende de geveldragers voor het EPB-verslag.