Algemene voorwaarden

GELDIGHEIDSDUUR OFFERTE

De geldigheidstermijn van de offertes wordt tot nader bericht beperkt tot 5 werkdagen, te rekenen
vanaf de eerste werkdag volgend op de datum van de offerte. Na verstrijking van deze periode heeft
Scaldex NV het recht haar offerte aan te passen.

PRODUCTIETERMIJN / LEVERTERMIJN

De productie van maatwerk duurt 30 werkdagen, te rekenen vanaf de 1e werkdag volgend op de
bestelling of schriftelijke confirmatie van de offerte.
Voor geveldragers te voorzien van een poedercoating wordt deze termijn verlengd met 5 werkdagen.
De productietijd is een schatting en niet bindend, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Productietijd is excl. 5 dagen transporttijd naar eindbestemming.
Bij tussentijdse wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen zal de productietijd vermeld in de nieuwe
offerte opnieuw van kracht zijn.
De productietijd van maatwerk start enkel na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.
Leveringen zijn franco voor bestelling t.w.v. € 1.250,00 of groter.
Voor alle andere leveringen bedraagt de transportvergoeding € 75,00.

OPSLAG

Wanneer de afroep zonder goedkeuring of overeenkomst meer dan 60 werkdagen na het schriftelijk
akkoord van de opdrachtgever plaatsvindt, worden de kosten voor opslag en overslag aan de
opdrachtgever aangerekend.
Na verloop van deze periode zal, op maandbasis, een tarief van 2% van het totaalbedrag van het order
worden aangerekend. Bij een onvolledige periode gebeurt de verrekening pro rata in functie van het
effectief aantal dagen opslag.

HOEVEELHEDEN + PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW (21%).
De hoeveelheden, lengtes en afmetingen, vermeld in de offerte en op de bijgevoegde figuren, zijn
vermoedelijk en moeten door de aannemer of werfverantwoordelijke worden gecontroleerd.
Aanpassing van de hoeveelheden of afmetingen resulteert steeds in een wijziging van de totaalprijs en
zal in vele gevallen ook aanleiding zijn tot een verandering van de eenheidsprijs.

BETALING

Contante betaling voor alle nieuwe klanten en klanten zonder krediet.
Betaling 30 dagen na factuurdatum voor alle overige klanten.
Het annuleren of wijzigen van een eerder bevestigde bestelling geeft aanleiding tot het doorrekenen
van de reeds gemaakte kosten.