Bijzondere marktomstandigheden

PXL_SCALDEX

Omwille van de bijzondere marktomstandigheden zijn vanaf heden volgende voorwaarden van toepassing op de offertes.

De geldigheidstermijn van de offertes wordt tot nader bericht beperkt tot 
10 werkdagen, te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de datum van de offerte. Na verstrijking van deze periode heeft Scaldex NV het recht haar offerte aan te passen.
 

De productietijd is een schatting en niet bindend, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Productietijd is excl. 5 dagen transporttijd naar eindbestemming.

Bij tussentijdse wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen zal de productietijd vermeld in de nieuwe offerte opnieuw van kracht zijn.


De productietijd van maatwerk start enkel na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.


Wanneer de afroep zonder goedkeuring of overeenkomst meer dan 60 werkdagen na het schriftelijk akkoord van de opdrachtgever plaatsvindt, worden de kosten voor opslag en overslag aan de opdrachtgever aangerekend.
Na verloop van deze periode zal, op maandbasis, een tarief van 2% van het totaalbedrag van het order worden aangerekend. Bij een onvolledige periode gebeurt de verrekening pro rata in functie van het effectief aantal dagen opslag.