Nieuws

Geveldragers en EPB

11.02.14

Doordat de EPB normen steeds belangrijker worden en de waarde van een bouwwerk nu ook afhankelijk wordt van het EPC, is het interessant en zelfs verplicht om de verschillende bouwknopen te kennen en in rekening te brengen voor een nauwkeurige bepaling van het K- en E-peil.

Bij toepassing van BFS geveldragers, waar verankering aan de binnenstructuur van het gebouw noodzakelijk is, worden ter plaatse van deze verankeringen onontkoombaar koudebruggen gecreëerd, deze behoren tot de zogenaamde EPB aanvaarde bouwknopen maar moeten wel ingegeven worden bij de EPB berekening.

 

Voor de bepaling van het warmteverlies van deze bouwknopen kan een waarde bij ontstentenis (WBO) gebruikt worden. Maar beter is een correcte bepaling via een gevalideerde numerieke berekening. Deze is situatiegebonden en kunnen wij voor onze geveldragers in uw project berekenen, ze zal ook steeds beter zijn dan de WBO wat een positieve invloed heeft op het uiteindelijke K-peil.

BFS Trisco

Figuur: Isothermen

Voor een correcte berekening van de ?-waarde van elke verankering dienen we de complete muuropbouw te kennen, met name de gebruikte materialen met hun afmetingen en hun ?-waarde (lambda-waarde of thermische geleidbaarheid). Wij stellen na de berekeningen een duidelijk rapport samen met de uitgangssituatie, de rekenresultaten en conclusies betreffende de geveldragers voor het EPB-verslag.

Onderhoud geveldragers en lateien

13.10.14

Waarom periodiek onderhoud belangrijk is.

 

Doordat een gebouw in onze maatschappij aan verschillende omgevingselementen blootgesteld wordt, ontsnappen ook onze geveldragers niet aan verschillende vormen van vervuiling. Zo kunnen chloriden of ijzerdeeltjes op de lateien terechtkomen, maar ook microstof zet zich dagelijks vast. Door deze vuilconcentraties verliest de geveldrager zijn natuurlijke glans en tasten de aanwezige chemische stoffen de coating aan. Dit proces wordt nog versterkt doordat de vuilconcentraties ook het regenwater langer vasthoudt op het profiel.

Daarom raden we aan om onze geveldragers regelmatig en op een goede manier te onderhouden en zo de levensduur en uitzicht van de lateien te verbeteren.

Onderhoud Catnic 1

Onderhoudsprocedure

Het reinigen van de lateien neemt weinig tijd in beslag en kan gebeuren bij de reiniging van ramen en deuren.

Om het aanwezige vuil te verwijderen gaat men als volgt te werk;

– Verwijder eerst het grootste vuil door de latei af te spuiten met leidingwater, gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

– Benevel de latei vervolgens met een pH neutraal reinigingsmiddel (besteed hier extra aandacht aan eventuele agressieve, bijtende of schurende bestanddelen in het reinigingsmiddel) en laat dit even inwerken. Het resterende vuil kan dan met een zachte doek of spons (geen schuurspons!) weggenomen worden.

– Spoel tot slot grondig af met leidingwater.

Onderhoud Catnic 2

 

Voor lateien in een normale buitenomgeving is het aan te raden deze 1 à 2 maal per jaar te reinigen. Wanneer een grote vervuilingsfactor aanwezig is in de omgeving (industrie, spoorweg, kustgebied) kan men best 3 à 4 keer per jaar reinigen.

Categorie

Archief

Contacteer ons

Kasteelstraat 160
9255 Buggenhout
T 052 42 54 05
F 052 42 44 39
info@scaldex.be

Disclaimer
Privacy
Cookies

Openingsuren

Kantoor
maandag tot vrijdag 8u30-12u en 12u30-17u30

Magazijn
maandag tot donderdag 8u-12u en 12u30-17u
vrijdag 8u-12u en 12u30-16u30